Ramón Àngel Casanova Burgués

DSC_1406

Ramón Ángel Casanova Burgués, nascut en Valencia a l’abril de 1968, és Llicenciat en Dret per la UB en 1994, Col·legiat en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al 1995.
Idiomes: castellà, català, anglès i italià.

Fundador al setembre de 1997 de CASANOVA ADVOCATS, despatx que es dedica exclusivament al dret de successions.

Formació :

 • Seminari de Neurociència i Lideratge, al Col.legi de l’Advocacía de Barcelona (9 de febrer 2018).
 • Cicles de Fiscalitat Avançada, Segon Cicle: La Fiscalitat Successòria (8 de maig de 2017- Colegi de Notaris de Catalunya).
 • “XIX Congreso Internacional y XXII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano: Fundamentos Romanísticos del Derecho de Sucesiones Actual”, a la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret (5,6 i 7 d’abril de 2017).
 • Cicles de Fiscalitat Avançada, Segon Cicle: La Fiscalitat Successòria (8 de maig de 2017- Col.legi de Notaris de Catalunya).
 • Seminari “Herències 2014″ (20 de març de 2014, Enfocament XXI).
 • Jornada sobre “Pactes Successoris i Reglament Europeu” (12 de març de 2014, Col·legi de Notaris de Barcelona).
 • Sessions sobre “El Reglament de Successions” (21 de febrer de 2014, Centre d’estudis Jurídics i formació especialitzada).
 • Seminari de “Dret Successori l’herència” (3 de maig de 2012, Enfocament XXI).
 • Jornada “L’autonomia de la voluntat i el dret de Successions” (30 d’abril de 2010, Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona).

Mitjans de comunicació:

 • Programa de ràdio “Luces en la Oscuridad”, “El Impuesto de Sucesiones y su problemática”.Gestiona Radio y Efe Radio. (10 de Juny 2017).
 • Secció Legal de la Revista Mia: “Testamento: por qué hacerlo.” (Octubre de 2016).
 • Televisió: BcnTV, 8TV (8 al dia amb Josep Cuní), BTV (L’entrevista a les noticies del vespre) i Canal Català.
 • Publicacions: Articles a La Vanguardia, Togas i El País.
 • Monogràfic a la revista de l’Advocacia Espanyola sobre la regulació de les successions en les parelles de fet en cadascuna de les comunitats autònomes espanyoles.

Cursos de formació:

Càrrecs:

 • Director i ponent del Curs de Comptadors-Partidors impartit en el Col.legi de l’Advocacía de Barcelona, durant els anys 2014 a 2018.
 • Coordinador del programa de Successiones del Master de Dret de Familia i Successions impartit al Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona, dels anys 2017 i 2018.
 • Integrant del Comitè Científic del Curs de Dret de Successions dels anys 2016, 2017 i 2018 impartit al Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona.
 • Vocal de la Comissió per la Igualtat de Nous Models de Familia del Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona, des de l’any 2002.
 • Vocal de la Secció de Dret Civil del Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona, durant els anys 2010 a 2016.
 • Coordinador i ponent en el Curs sobre l’Impost de Successions i Donacions impartit en la Seu de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, a Tarragona.Setembre 2017.
 • Coordinador i ponent en el Curs sobre l’Impost de Successions i Donacions impartit en la Seu de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears,a Barcelona. Setembre 2016.

  Formació impartida:
 • Ponent de la conferència, “Aspectes successoris del Conjuge Vidu i de la Parella de Fet”. en el Marc del AMàster de Família impartit en la Universitat de Barcelona. Facultat de Dret. Junio de 2018.
 • Formació en les Aules d’Extensió Universitària de Caldes de Montbui. “Preguntas y Respuestas sobre herencias”.Maig de 2018.
 • Formació en matèria hereditaria a “BANCO MEDIOLANUM”. Juny de 2015.
 • Formació en matèria hereditaria a “AGRUPACIÓ MUTUA” Decembre de 2014.
 • Consultor del Curs de Successions virtual organitzat conjuntament pel Col.legi de l’Advocacia de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Anys 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 • Consultor del Curs virtual de Reglament Successori Europu organitzat conjuntament pel Col.legi de l’Advocacia de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Año 2015.
 • Ponent en la 3ª Jornada de l’Advocacia Virtual organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya: “El Futur de la Professió. L’Especialització com estratègia de negoco- Advocacia 2.0.” Maig 2015.
 • Consultor del Curs virtual de Reclamació de Legítima organitzat conjuntament pel Col.legi de l’Advocacia de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Anys 2013 i 2014.
 • Professor Col.laborador de Dret Civil de la Càtedra d’Eduardo Ribero en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona en el periode 1998 a 2004.

  • Formació impartida en l’I.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) durant el període 2007 a 2018:
 • Ponent en les següents conferencies en el marc del curs de Drret de Successions del curs 2018:
   • “La Partició judicial de l’herencia: El Comptador-Partidor (Segona Part)”.Març 2018
   • “La Successió del cònjuge vidu i el convivent en la parella estable. La Successió en cas d’adopció i la successió de l’impúber. “L’Any de Plor” i la quarta Vidual”. Març 2018.
 • Ponent en les següents conferències en el marc del Màster de Familia i Successions del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona del curs 2017-2018:
   • “Parella de Fet i dret de successions. Els Drets del cònjuge vidu”. Maig 2018.
   • “Mort i acceptació de l’Herència”. Abril 2018
   • “La successió Intestada, Ordre de succeir, La declaració d’hereus Ab-Intestato”. Abril 2018
   • “El Comptador Partidor”.Març 2018.
   • “Donar o Testar”.Febrer 2018.

 • Ponent en la conferència organitzada per la Secció de dret Civil de l’ICAB: “Les parelles de fet i la successió: Quins problemes se’ns plantejen?. Març 2018.
 • Ponent en les següents conferències en el marc del Màster de Familia i Successions del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona del curs 2016-2017:
   • “Parella de Fet i dret de successions. Els Drets del cònjuge vidu”. Abril 2017.
   • “Mort i acceptació de l’Herència”.Abril 2017.
   • “La successió Intestada, Ordre de succeir, La declaració d’hereus Ab-Intestato”. Març 2017.
   • “El Comptador Partidor”.Març 2017.
   • “Donar o Testar”.Març.
 • Ponent en la conferència “L’Herencia en la Parella Estable” en el marc del Curs sobre Parelles Estables. Març 2017.
 • Ponent en la conferencia “Reglament Europeu de Successions”. Febrer 2017.
 • Ponent en el curs sobre Parelle de fet i Successions. Octubre 2016.
 • Ponent en les següents conferències en el marc del curs de Dret de Familia i Successions, curs 2016:
   • Repercussions Fiscals de la partició. Impost de Successions, Renda i Societats. La retribució dels comptadors-partidors i la seva fiscalitat: Successions o Renda?”. Maig 2016

   • “La Partició Judicial de l’Herencia: El Comptador-Partidor (Segona Part)”, Maig 2016.
   • “El cònjuge vidu”. Abril 2016.
 • Ponent en la Jornada de “Parelles de fet i successions”, impartida el 7 de Abril en el ICAB (2016).
 • Ponent en el curs de Dret de successions. Març-juny 2015.
 • Ponent en la Conferència: ” Disposicions testamentàries després de la crisi matrimonial”. Febrer 2015.
 • Ponent en la conferència La successió en les parelles de fet. Febrer 2015.
 • Ponent en el curs de Dret de successions. Maig-juliol 2014.
 • Ponent en la Jornada d’estiu “Tasques i funcions del comptador partidor”. Juliol 2013.
 • Ponent en la Jornada d’estiu “Parelles de fet i successions”. Juliol 2013.
 • Ponent en el curs avançat de Dret de Successions. Juny–juliol 2013.
 • Ponent en el Màster en Dret Civil Català. Curs 2012-13.
 • Ponent en la Jornada d’estiu “Successiones i Mediació”. Juliol 2012.
 • Ponent en el curs de Dret de Successiones. Maig-juliol 2012.
 • Ponent en el Màster en Dret Civil Català. Curs 2011-12.
 • Ponent en el Curs de Dret de Successions . Juny-juliol 2011.
 • Ponent en el Màster en Dret de Familia, sobre la regulació de les parelles de fet. Curs 2010-11.
 • Ponent en el Curs avançat de Dret de Successions. Abril-maig 2010.
 • Ponent en el Curs bàsic de Dret de Successions. Novembre-decembre 2009.
 • Ponent junt amb la Dra. Mireia Anderson en la Conferència: ” Les parelles de fet i el dret successòri en Catalunya”. Desembre de 2009.
 • Curs avançat Dret de Successions (març-abril 2009).
 • Curs bàsic de Dret de Successions (gener-febrer 2009).
 • Ponent en la Jornada sobre el Dret de Successions en el Llibre Quart del Còdi Civil de Catalunya (novembre 2008).
 • Ponent en el curs avançat Dret de Successions. Març-abril 2009.
 • Ponent en el curso bàsic de Dret de Successions. Gener-febrer 2009.
 • Ponent en la Jornada sobre el Dret de Successions en el Llibre Quart del Còdi Civil de Catalunya. Novembre 2008.
 • Sesió Temàtica sobre Construcció del protagonisme de nens, nenes i adol.lescents en la diversitat de models familiars: espai per l’exercici ple dels seus drets. Programa Científic del III Congrès Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència organitzat per l’ADDIA i la Fundació La Caixa. Novembre 2007.
 • On estem

  C/ Roger de Llúria 84, principal, 08009 Barcelona

  Últimes notícies

  Connectar amb nosaltres

  93 412 32 38

  Contacte

  El vostre nom (obligatori)

  El vostre email (obligatori)

  Assumpte

  El vostre missatge