Herència: Acceptació i adjudicació. Advocats a Barcelona

L’herència és el conjunt de béns i deutes que deixa una persona en morir. La mort d’un familiar és un moment dur, però és necessari realitzar de forma ràpida i efectiva una sèrie de passos que ens ajuden a organitzar el patrimoni familiar.

És necessari disposar dels certificats de defunció i d’últimes voluntats, l’últim testament, les escriptures dels immobles, rebuts de contribució, certificats bancaris, …

Una vegada identificat el patrimoni del difunt cal fer un estudi per minimitzar els impostos a pagar en l’acceptació de l’herència. Tant l’Impost de Successions com l’Impost sobre la renda i els impostos Municipals. És important fer aquest estudi de forma pormenoritzada perquè les diferències del pagament fiscal poden ser molt grans.

Amb el testament i la documentació que l’acompanya s’ha de reunir a tots els hereus i legataris per acceptar l’herència davant del Notari. En cas de no localitzar a un hereu, s’han de fer les investigacions oportunes i, si algun hereu no vol acceptar l’herència, o hi ha divergències en la quantitat o en la forma del repartiment, s’haurà d’interposar el corresponent procediment judicial.

Acceptada l’herència, és necessari liquidar l’Impost de successions i de Plusvàlua municipal, anar a les entitats bancàries per cobrar els ròssecs de comptes i valors i procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat dels immobles; realitzant d’aquesta manera el repartiment efectiu de l’herència entre els hereus.

Existeixen fórmules per ajornar el pagament dels impostos, aconseguir finançament per liquidar-los abans de disposar de l’herència i serveis que ajuden a liquidar el patrimoni per repartir-lo en metàl·lic o que el gestionen per a donar unes rendes per als hereus.

A Casanova Advocats ens ocupem de tot. Ens dediquem a herències exclusivament.

Demani’ns informació. 93 412 32 38 CONTACTI AMB NOSALTRES .

On estem

C/ Roger de Llúria 84, principal, 08009 Barcelona

Últimes notícies

Connectar amb nosaltres

93 412 32 38

Contacte

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Assumpte

El vostre missatge